1.1        Wystartowanie programu w trybie architekta

 

Uruchom program AsixEvo.exe bez parametrów. W otwartym oknie architekta aplikacji otwórz właściwą aplikację lub utwórz nową przy pomocy komend z menu Plik.

Ewentualnie podaj nazwę katalogu definicyjnego aplikacji w komendzie startowej programu AsixEvo.