3.32  Wyrównywanie położenia obiektów

 

Wybierz obiekty i wykonaj odpowiednią komendę z menu kontekstowego Wyrównaj do lub przycisku . Można też użyć któryś ze skrótów klawiszowych alt-strzałka. W zależności od użytej komendy lub skrótu, odpowiednia krawędź wybranych obiektów zostanie wyrównana.