3.28  Wycofanie zmian położenia i rozmiaru  obiektów oraz odtworzenie obiektów usuniętych

 

Edytor diagramów przechowuje wielopoziomową historię zmian rozmiaru i położenia obiektów oraz obiektów kasowanych. Można powrócić do wcześniejszych wersji diagramu przez wielokrotne wykonanie komendy Cofnij menu kontekstowego lub użycie przycisku  paska narzędziowego (skrót klawiszowy ctrl-z).