3.17  Wybranie wszystkich obiektów tego samego typu

 

Wybierz jeden z obiektów, a następnie wykonaj komendę Zaznacz wszystkie tego samego typu z menu kontekstowego lub użyj przycisk   paska narzędziowego.