3.18  Wybranie wszystkich obiektów

 

Wykonaj komendę Zaznacz wszystko menu kontekstowego lub użyj przycisk  paska narzędziowego (skrót ctrl-a).