3.16  Wybranie  wielu obiektów

 

Zaznacz myszką ramkę otaczającą obiekty, które należy zaznaczyć. Zaznaczanie należy zacząć w obszarze niezajętym przez żaden obiekt. Jeżeli ramka będzie zaznaczana od lewej do prawej strony, to wybrane zostaną wszystkie obiekty chociaż częściowo objęte ramką. Jeżeli ramka będzie zaznaczana od prawej do lewej strony, to wybrane zostaną tylko obiekty całkowicie objęte ramką.

Alternatywna metoda selekcji to kolejne kliknięcie na wybieranych obiektach z przytrzymaniem wciśniętego klawisza Ctrl.