3.15  Wybranie elementu do edycji

 

Kliknij myszką  w obszarze elementu. W panelu Właściwości  zostaną pokazane definicje właściwości wybranego elementu.

Jeżeli element jest niewidoczny, to można wybrać element z listy elementów dostępnej w panelu Właściwości.

Jeżeli kilka obiektów znajduje się w tym samym obszarze ekranu, to kolejne kliknięcia wybierają sekwencyjnie poszczególne obiekty.