2.9       Wybór z okna wyboru elementu

 

Dla niektóre rodzajów właściwości możliwy jest wybór z wartości w oknie wyboru elementu. Dotyczy to właściwości kolorów, nazwy obrazka, rodzaju kursora. Dla tych właściwości w polu edycji pojawi się dodatkowy przycisk – jego wygląd zależy od typu wartości.