2.5       Wprowadzenie odwołania do zmiennej procesowej

 

Użyj przycisk  umieszczony w polu właściwości. Wybierz zmienną w oknie wyboru zmiennych procesowych. Alternatywna metoda to rozpoczęcie wprowadzenia od znaku &. Zostanie wyświetlona prosta lista nazw zmiennych zgodnych z dotychczas wprowadzoną wartością. Wybierz zmienną z listy. Dla właściwości zmiennej głównej i sterowanej, znak & trzeba pominąć – należy od razu rozpocząć wprowadzanie nazwy.