2.8       Wprowadzenie odwołania do właściwości globalnej

 

Rozpocznij od wprowadzenia znaku !. Zostanie wyświetlona lista nazw właściwości globalnych zgodnych z dotychczas wprowadzoną wartością. Wybierz nazwę właściwości z listy.