2.7       Wprowadzenie odwołania do parametru diagramu lub wzorca

 

Rozpocznij od wprowadzenia znaku %. Zostanie wyświetlona lista nazw parametrów zgodnych z dotychczas wprowadzoną wartością. Wybierz parametr z listy.