2.6       Wprowadzenie odwołania do atrybutu zmiennej

 

Rozpocznij od wprowadzenia znaku @. Zostanie wyświetlona lista nazw atrybutów zgodnych z dotychczas wprowadzoną wartością. Wybierz nazwę atrybutu z listy. Odwołanie do atrybutu przez notację @nazwa oznacza odczyt atrybutu zmiennej głównej obiektu.