2.3        Użycie wartości wcześniej wprowadzonych

 

Użyj przycisk  umieszczony w polu właściwości. Zostanie wyświetlona lista wcześniej użytych wartości zgodnych z typem edytowanej właściwości. Wybierz odpowiednią wartość.