3.36  Utworzenie wzorca z obiektów diagramu

 

Wybierz obiekty diagramy, z których należy utworzyć wzorzec. Wykonaj komendę Połącz we wzorzec  z menu kontekstowego Grupowanie lub z menu przycisku  (skrót klawiszowy ctrl-p). W otwartym panelu edycyjnym diagramu zmień właściwość Nazwa diagramu, a następnie wykonaj operacje zapisu (skrót ctrl-s).