3.14  Utworzenie nowego obiektu wierzchołkowego

 

Niektóre obiekty (np. Rurociąg) w momencie zakładania definiowane są zestawem wierzchołków. W tym przypadków, zamiast zaznaczania ramki, należy kliknąć kolejno w miejscach wierzchołków. Sekwencję oznaczania wierzchołków kończy kliknięcie prawym przyciskiem myszki.