3.13  Utworzenie nowego obiektu

 

W panelu Przybornik  w sekcjach Obiekty, Ulubione lub Ostatnio używane zlokalizuj obiekt właściwego typu. Następnie przeciągnij obiekt w odpowiednie miejsce ekranu. Zostanie założony obiekt o standardowej wielkości. Zmień następnie rozmiar obiektu. Alternatywnie kliknij w przyborniku na nazwie obiektu i zaznacz myszką obszar na diagramie, w którym należy utworzyć obiekt.

W przypadku tworzenia kilku obiektów tego samego typu, kolejne obiekty można tworzyć przez wybranie nazwy klasy obiektu z menu kontekstowego diagramu i zaznaczenie obszaru obiektu.