3.5        Utworzenie kopii okna lub diagramu

 

Użyj komendę Klonuj okno lub Klonuj diagram z menu kontekstowego elementu.