3.2       Utworzenie grupy okien lub diagramów

 

W panelu eksploratora aplikacji użyj komendę Utwórz okno menu kontekstowego węzła Okna lub Diagramy.