3.19  Utworzenie grupy obiektów

 

Czasami korzystne jest połączenie obiektów w grupę.  Grupy ułatwiają edycję dużych diagramów. Pozwalają też na wspólne sterowanie animacją ruchu obiektów. W przypadku wybrania obiektu należącego do grupy, wybierane są też automatycznie pozostałe obiekty grupy.

Po wybraniu obiektów grupowanie wykonaj komendą Grupuj z menu kontekstowego Grupowanie  lub przycisku   paska narzędziowego (skrót klawiszowy ctrl-g). Grupa może być usunięta korzystając z komendy Rozgrupuj (skrót ctrl-u).

Jeżeli zachodzi potrzeba pojedynczej edycji obiektów grupy,  można je tymczasowo rozgrupować korzystając z komendy Rozgrupuj tymczasowo (skrót ctrl-t). Obiekty zostaną automatycznie ponownie zgrupowane przy kolejnym otwarciu diagramu. Można też wykonać ponowne zgrupowanie poprzez zaznaczenie dowolnego z obiektów grupy i użycie komendy Grupuj ponownie.