3.31  Ustalenie kolejności przesłaniania się obiektów

 

Sposób wzajemnego przesłaniania się obiektów położonych w tym samym obszarze diagramu sterowany jest wartością właściwości Warstwa. Obiekty o wyższym numerze warstwy przesłaniają inne obiekty. Można sterować przesłanianiem przez jawne ustawienie właściwości Warstwa. Można też ustawić sposób przesłania interakcyjnie.

Wybierz obiekt lub obiekty i wykonaj którąś z komend menu kontekstowego Kolejność  lub przycisku . Zmieni się sposób przesłaniania, a jednocześnie ulegnie zmianie właściwość Warstwa zaznaczonych obiektów. Można też stosować skróty klawiszowe: ctrl-home przesuwa obiekty na szczyt, a crtl-end na sam spód.