1.2       Uruchomienie aplikacji w trybie wykonawczym

 

Uruchom program AsixEvo.exe przekazując w parametrach nazwę katalogu definicyjnego aplikacji oraz przełącznik /run, np.

                AsixEvo /run c:\asixapp\EC

Zalecane jest utworzenie skrótu uruchamiającego aplikację przy pomocy kreatora skrótów. Kreator uruchamiany jest komendą Kreator skrótów w menu Narzędzia okna architekta.