3.29  Tymczasowe ukrywanie obiektów w trybie edycji

 

W przypadku diagramów z dużą ilością obiektów, szczególnie nałożonych jeden na drugim, pomocne może być tymczasowe ukrycie niektórych obiektów.

Zaznacz obiekty, które należy ukryć. Wykonaj komendę Wybrane obiekty  z menu kontekstowego  Ukryj  lub przycisku .

Alternatywnie, wybierz obiekt, który ma zostać odsłonięty i Wykonaj komendę Obiekty przykrywające  z menu kontekstowego  Ukryj  lub przycisku . Zostaną ukryty wszystkie obiektu, których położenie pokrywa się w jakikolwiek sposób z wybranym obiektem.

Aby ponownie pokazać wszystkie obiekty, użyj komendę Pokaż wszystkie z menu kontekstowego lub kliknij na przycisku .