3.25  Transformacja kształtu obiektów wierzchołkowych

 

W przypadku obiektów wierzchołkowych możliwe są transformacje ich kształtu polegające na przekształceniu symetrycznym wierzchołków lub ich obrocie.

Po wybraniu obiektu należy użyć odpowiednie komendy z menu kontekstowego Wierzchołki/Transformacje wierzchołków  lub z menu Transformacje wierzchołków  przycisku .