1.5       Testowanie działania diagramów w trakcie edycji

 

Pierwszy test działania diagramu odbywa się bezpośrednio w trakcie jego edycji. Wygląd obiektów odzwierciedla aktualny stan zmiennych procesowych. Jeżeli konfiguracja kanałów, archiwów i parametrów źródła danych została wykonana, to pobierane są rzeczywiste dane. Można też posłużyć się panelem Podgląd zmiennych w celu weryfikacji wartości zmiennych lub ich symulowania.

W trakcie edycji nie wszystko można sprawdzić. Nie są wykonywane animacje ruchu oraz obsługa właściwości widoczności obiektu. Nie są też dostępne funkcje interaktywne obiektów. Przejść do pełnego testu działania można poprzez wykonanie komendy Podgląd  menu kontekstowego lub użycie przycisku  paska narzędziowego.

Panel Podgląd zmiennych jest też dostępny w trybie testowania diagramu. Należy otworzyć panel kontrolny (ctrl-shift-F1) i otworzyć panel podglądu komendą kontekstową przycisku Narzędzia.

Powrót do trybu edycji nastąpi w momencie zamknięcia diagramu lub użycia przycisku Powrót do Architekta w panelu kontrolnym.