1.6       Testowanie działania aplikacji w trakcie edycji

 

Wykonaj komendę Uruchom aplikację  z menu głównego okna architekta. Zostaną otwarte okna startowe aplikacji z załadowanymi domyślnymi diagramami. Możliwe będzie przetestowanie działania diagramów łącznie z działaniem funkcji przełączania diagramów w panelach okien.

Alternatywnie, można otworzyć okno do edycji i wykonać komendę Uruchom normalnie z menu kontekstowego. Bieżące okno zostanie otwarte z w trybie testowym z załadowanymi domyślnymi diagramami.

Powrót do trybu architekta nastąpi w momencie zamknięcia wszystkich okien testowych.