3.34  Rozsuwanie obiektów

 

Czasami zachodzi konieczność równomiernego rozmieszczenia obiektów na diagramie. W tym celu zaznacz obiekty (co najmniej 3) i wykonaj komendę Poziomo lub Pionowo z menu kontekstowego Rozsuń lub przycisku .

Obiekty skrajne pozostaną niezmienione, a pozostałe zostaną tak rozmieszczone, żeby odstęp pomiędzy ich lewymi (górnymi) krawędziami pozostawał stały.