3.10  Przyklejenie panelu do wybranej krawędzi okna

 

Zaznacz panel i zmień właściwość Dokowanie.