1.3       Przejście z trybu wykonawczego do trybu edycyjnego

 

Otwórz okno panelu kontrolnego przy pomocy kombinacji klawiszy ctrl-shift-F1.

Wybierz nowy tryb pracy komendami kontekstowymi przycisku Tryb pracy.

Komendy Tryb edycji diagramów i Tryb edycji okien powodują przejście do trybu uproszczonej edycji aktualnie otwartych diagramów lub okien. Inne zmiany w aplikacji nie będą możliwe. Powrót do trybu wykonawczego nastąpi  w momencie zamknięcia okna przybornika edycyjnego.

Komenda  Tryb architekta powoduje przejście do standardowego okna architekta z pełnymi możliwościami edycyjnymi. Powrót do trybu wykonawczego nastąpi w momencie wykonania komendy Powrót do trybu działania z menu głównego okna architekta.

Funkcje otwarcia panelu kontrolnego oraz zmiany trybu działania mogą zostać wkomponowane w diagramy aplikacji poprzez użycie akcji operatorskich ShowControlPanel  i SwitchWorkMode.