3.40   Podgląd wartości i symulacja zmiennych

 

W trakcie edycji diagramu pomocny może być podgląd na bieżące wartości zmiennych, ewentualnie ich symulacja lub ręczne ustawianie. Wszystkie te funkcje spełnia panel Podgląd zmiennych otwierany komendą Podgląd zmiennych z menu Widok. Zmienne do panelu podglądu można dodać przy pomocy   przycisków umieszczonych  wewnątrz panelu. W przypadku podglądu zmiennych użytych w konkretnych obiektach można posłużyć się funkcją automatycznego dodawania zmiennych.

Wybierz obiekty, których zmienne mają być pokazane w panelu podglądu (w szczególności użyj ctrl-a aby zaznaczyć wszystkie obiekty) i wykonaj komendę Dodaj zmienne do symulacji  menu kontekstowego lub użyj przycisk .