3.6       Otwarcie okna lub diagramu do edycji

 

W panelu eksploratora aplikacji kliknij dwukrotnie na węźle wybranego okna lub diagramu.