3.37  Osadzenie wzorca na diagramie

 

W panelu Przybornik  w sekcjach Wzorzec, Ulubione lub Ostatnio używane zlokalizuj nazwę właściwego wzorca. Następnie przeciągnij wzorzec  w odpowiednie miejsce ekranu. Wzorzec zostanie osadzony na diagramie, a jego rzomiar będzie zgodny z rozmiarem oryginalnym. Alternatywnie kliknij w przyborniku na nazwie wzorca i zaznacz myszką obszar na diagramie, w którym należy osadzić wzorzec. Rozmiar wzorca wraz z jego obiektami składowymi zostanie odpowiednio przeskalowany.

Oryginalny rozmiar wzorca można ustawić przy pomocy komendy Oryginalny rozmiar wzorca  menu kontekstowego lub poprzez użycie przycisku  paska narzędziowego.

W przypadku wzorców parametryzowanych, po jego osadzeniu należy jeszcze w panelu właściwości określić parametry osadzenia.