3.38  Odłączenie osadzonego wzorca od źródła

 

Wybierz osadzony diagram i wykonaj komendę Rozłącz wzorzec  z menu kontekstowego Grupowanie lub z menu przycisku  .

Po rozłączeniu, wszystkie obiekty składowe wzorca będą dostępne do normalnej edycji. Późniejsze zmiany definicji wzorca nie będą miały żadnego znaczenia dla rozłączonych obiektów.