3.35  Nakładanie obiektów

 

Wybierz obiekty, które chcesz nałożyć centralnie jeden na drugim. W zależności od wymaganego sposobu centrowania obiektów  wykonaj odpowiednią komendę z menu kontekstowego Wyśrodkuj lub z menu przycisku .