3.20  Kopiowanie obiektów

 

Zaznacz obiekty, które mają zostać skopiowane i wykonaj komendę Klonuj  menu kontekstowego lub użyj przycisk  (skrót klawiszowy ctrl-d).

Alternatywny sposób, pozwalający na skopiowanie obiektów także na inny diagram, to użycie metody kopiuj/wklej. Zaznacz obiekty do skopiowania. Wykonaj komendę Kopiuj menu kontekstowego lub użyj przycisk  (skrót ctrl-c).  Wybierz diagram, na który należy skopiować obiekty i wykonaj komendę Wklej lub użyj przycisk    (skrót ctrl-v). W przypadku korzystania ze skrótu klawiszowego, można wskazać myszką dokładne miejsce skopiowania obiektów.

Zamiast komendy Wklej można też użyć komendę Wklej ze skalowaniem. W przypadku kopiowania obiektów pomiędzy diagramami o różnych rozmiarach, obiekty zostaną odpowiednio przeskalowane.