3.39   Grupowa zamiana używanych zmiennych

 

W przypadku pojedynczych obiektów prostą metodą zamiany nazw używanych zmiennych jest bezpośrednia modyfikacja odpowiednich właściwości obiektu. Jeżeli zmiana polega na podmianie zmiennej głównej w wielu obiektach na tą samą nazwę, to można wybrać wszystkie obiekty, w których zmiana ma być wykonana i wprowadzić nową nazwę w polu właściwości Główna zmienna.

W przypadku ogólnym można posłużyć się funkcją globalnej podmiany. Wybierz obiekty, w których zmiana ma być wykonana (w szczególności użyj ctrl-a aby zaznaczyć wszystkie obiekty) i wykonaj komendę Grupowa zamiana zmiennych menu kontekstowego lub użyj przycisk .

W wyświetlonym oknie dialogowym, w lewej kolumnie pokazane są wszystkie oryginalnie użyte zmienne, a w prawej nowe nazwy.

W okienku pokazane są wszystkie zmienne użyte we właściwościach określających bezpośrednio nazwę zmiennej (np. Główna zmienna) oraz zmienne użyte w notacji skrótowej &.