2.2       Edycja ręczna

 

Zacznij wpisywać nową wartość. W zależności od rodzaju właściwości zostanie wyświetlona lista możliwych wartości zgodnych z kontekstem użycia i dotychczas wprowadzoną wartością. Dokończ edycję lub wybierz wartość z listy.