4.2       Edycja obrazka

 

Otwórz panel roboczy Obrazki, zaznacz właściwy obrazek i z menu kontekstowego wykonaj komendę Edytuj.

Alternatywnie, zaznacz na diagramie obiekt typu Obraz i użyj przycisk  paska narzędziowego. Aktualnie pokazywany obrazek zostanie otwarty w edytorze graficznym.

Obrazki są edytowane przy pomocy zewnętrznego edytora. Można wybrać dowolny edytor korzystając z okna parametrów otwieranego komendą Ustawienia edycji diagramów  z menu Widok.