3.24  Edycja kształtu obiektów wierzchołkowych

 

Zaznacz obiekt przez podwójne kliknięcie. Oprócz standardowej ramki selekcji wyświetlone zostaną również markery wierzchołków. Zaznacz odpowiedni marker przy pomocy myszki i przeciągnij go w nowe położenie. Do przesunięcia markera można też używać klawiszy strzałek lub kombinacji shift-strzałka. Zmienić aktywny markera można przy pomocy klawiszy ctrl-strzałka.

Jeżeli zachodzi potrzeba dodania lub usunięcia wierzchołków, to należy użyć komendy Wstaw wierzchołek i Usuń wierzchołek  z menu kontekstowego Wierzchołki lub z menu przycisku .