2.1       Edycja interaktywna

 

Użyj przycisk  umieszczony w polu właściwości. Otwarte zostanie okno dialogowe z zestawem zakładek służących do wyboru trybu edycji właściwości.

 

Wybierz właściwy wariant i wprowadź wartość lub wybierz z listy dostępnych wartości.