1.4       Edycja dużych okien i diagramów

 

W przypadku posiadania dwóch monitorów można zdecydować się na oddokowanie przy pomocy myszki paneli roboczych typu  Właściwości  i Eksplorator aplikacji i przesunięcie ich na drugi monitor. Zwolni to miejsce na monitorze podstawowym.

Alternatywna metoda  to użycie komendy Tryb pełnoekranowy z menu głównego. Zostaną ukryte wszystkie zbędne elementy – pozostanie jedynie edytowane okno lub diagram i uproszczony panel uniwersalnego przybornika. Jeżeli panel będzie przesłaniał interesujący nas fragment ekranu, to wystarczy w momencie najechania kursorem myszki przytrzymać wciśnięty klawisz shift – okno przybornika automatyczne się odsunie.

Powrót do zwykłego trybu edycyjnego nastąpi w momencie zamknięcia przybornika.