3.33  Dosuwanie obiektów

 

Jeżeli zachodzi potrzeba takiego rozmieszczenia obiektów, aby przylegały one jeden do drugiego, to zaznacz te obiekty i wykonaj odpowiednią komendę z menu kontekstowego Dosuń do lub przycisku . W zależności od użytej komendy lub skrótu, obiekt skrajny pozostanie bez zmiany, a pozostałe zostaną tak spozycjonowane żeby do siebie przylegały w odpowiedniej osi.