3.26  Dopasowanie rozmiaru obiektu do rozmiaru obrazka

 

Wybierz obiekt klasy Obraz i wykonaj komendę Dopasuj do rozmiaru obrazu  lub użyj przycisk . Rozmiar obiektu zostanie tak ustawiony żeby wyświetlany obraz nie podlegał skalowaniu lub obcinaniu.