3.27  Dopasowanie rozmiaru obiektu do rozmiaru diagramu

 

Wybierz obiekt i wykonaj komendę Dopasuj do diagramu z menu kontekstowego Wyrównaj do lub przycisku . Obiekt wypełni cały obszar diagramu.