3.12  Dołączenie menu do okna

 

Wpisz nazwę utworzonego wcześniej menu do właściwości Menu okna.