3.8       Dodanie panelu do okna

 

Otwórz okno do edycji. Z menu kontekstowego okna użyj komendę Dodaj panel.