4.1       Dodanie obrazka do aplikacji

 

Każdy obrazek graficzny używany w aplikacji musi być najpierw do tej aplikacji dodany. W tym celu, za pośrednictwem panelu eksploratora aplikacji, należy otworzyć panel roboczy Obrazki, a następnie korzystając z menu kontekstowego panelu użyć komendę Importuj z pliku lub  Importuj ze standardowych. W pierwszym przypadku będzie można dodać dowolny obrazek znajdujący się na dysku komputera, a w drugim przypadku obrazek z katalogu instalacyjnego pakietu. W obu przypadkach plik zostanie skopiowany do podkatalogu Images w katalogu definicyjnym aplikacji. Od tego momentu będzie można go używać w aplikacji.