3.30  Blokowanie zmian rozmiaru i położenia obiektów

 

Możliwe jest zabezpieczenie się przed przypadkową zmianą rozmiaru lub położenia obiektów w trakcie edycji diagramu. W tym celu zaznacz obiekty i wykonaj odpowiednią komendę z menu kontekstowego Zablokuj lub przycisku .

Żeby usunąć blokady, zaznacz obiekty i wykonaj komendę Odblokuj  menu kontekstowego lub użyj przycisk .