2.4 Uruchomienie okna edycji cykli harmonogramów

 

 

 

W trybie wykonywania aplikacji możliwa jest edycja kategorii dni oraz cykli harmonogramów przez użytkowników aplikacji. Edycja jest możliwa na każdym stanowisku, wymagane jest jednak, aby zalogowany użytkownik posiadał uprawnienie Prawo edycji cykli harmonogramów.

 

Do otwierania okna edycji kategorii i cykli służy akcja operatorska EditTimetables. W parametrach akcji można określić identyfikator harmonogramu, którego cykle będą definiowane. Możliwa jest też wspólna edycja cykli dla grupy harmonogramów (poprzez użycie w treści identyfikatora znaków specjalnych * i ?).