2.1 Tryb pracy modułu

 

 

 

 

Rys. Panel definicyjny modułu harmonogramów.

 

 

 

W zakładce Ustawienia harmonogramów należy zadeklarować miejsce zapisu konfiguracji modułu, a co za tym idzie sposób działania w konfiguracjach wielostanowiskowych. Przechowywanie w lokalnym pliku aplikacji jest dobre dla prostych systemów jednostanowiskowych lub wtedy, gdy harmonogramy będą obsługiwane tylko na jednym stanowisku. W przypadku innych konfiguracji należy wybrać zapis w centralnej bazie zabezpieczeń (należy wcześniej założyć bazę w ustawieniach systemu zabezpieczeń aplikacji). Opcja ta zapewnia niemal natychmiastową propagację zmian konfiguracji na wszystkie stanowiska w ramach aplikacji.

 

Przyciski Edycja kategorii dni i Edycja cykli harmonogramów otwierają okna przeznaczone do wstępnego definiowania kategorii dni i cykli utworzonych harmonogramów. Okna te dostępne są także użytkownikom aplikacji w trybie wykonywania. Zostaną one opisane w rozdziale dotyczącym obsługi modułu harmonogramów.