2.3 Predefiniowane kategorie dni

 

 

W każdej aplikacji istnieje kilka predefiniowanych kategorii dni. Użytkownik nie ma możliwości zmiany definicji tych kategorii.

 

Część kategorii predefiniowanych, np. Dni robocze jest tworzona programowo i nie podlega żadnym modyfikacjom. Inne zapisane są w katalogu definicyjnym aplikacji w pliku TimetableCategorySets.csv. Plik ten jest umieszczany w katalogu definicyjnym aplikacji w momencie jej tworzenia - wersja wzorcowa pliku pochodzi z podkatalogu Prototypes katalogu instalacyjnego.

 

Plik TimetableCategorySets.csv jest plikiem tekstowym w formacie csv. Projektant aplikacji może zmodyfikować jego zawartość, a w szczególności dodać (w osobnej kolumnie) własną kategorię predefiniowaną.